Glasatelier Mozaineke
 
Kleurrijke glaskunst

Workshopvoorwaarden en veiligheidsvoorschriften.

Inschrijving workshops.

Aanmelden

 • Aanmeldingen voor een workshop kunnen telefonisch/mondeling of via email (rechtstreeks of via de website van Glasatelier mozaineke) plaatsvinden
 • U wordt gevraagt om binnen vier dagen te laten weten wat u maken wilt. Hierna ontvangt u een formulier via de mail of whatsapp met de betalingsgegevens en routebeschrijving etc.
 • De workshop is definitief als het gehele bedrag betaald is.
 • het bedrag ontvang ik graag in zijn geheel.

Annulering

 • Bij annulering van de workshop na betaling wordt deze niet terugbetaald. Uiteraard is het mogelijk om een nieuwe datum te reserveren voor een workshop binnen drie maanden .  Annulering van een workshop door glasatelier Mozaineke. 

  • Glasatelier Mozaineke heeft het recht om een workshop  te annuleren, bijvoorbeeld bij onverhoeds te weinig deelnemers of bij ziekte van de docent. Glasatelier Mozaineke communiceert dit zo spoedig mogelijk met u, Bij te weinig deelnemers tenminste een week voor aanvang van de workshop. Als deelnemer krijgt u in dat geval het reeds betaalde workshopgeld terug, dan wel biedt Glasatelier Mozaineke u de  mogelijkheid op een andere workshopdatum in te schrijven.
  • Glasatelier Mozaineke is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van annulering van een workshop door Glasatelier Mozaineke.

    

   Workshop gelden

   • Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro’s.
   • Glasatelier Mozaineke mag de workshop-gelden  tussentijds aanpassen. 

      Veiligheidsvoorschriften

    1. Wanneer u een workshop volgt of in het atelier zelfstandig werkt is de keuze van uw kleding voor uw eigen verantwoordelijkheid. 
    2. Synthetische stoffen zijn brandgevaarlijk. Wijd vallende mouwen, kantjes of roesjes waaraan u kunt blijven haken vormen eveneens een gevaar. Voor uw eigen veiligheid is het dragen van een (veiligheids)bril niet verplicht tijdens het werken met glas maar deze zijn wel in het atelier aanwezig. U bent  zelf verantwoordelijk voor het wel of niet dragen van een veiligheidsbril.
    3. Bij werkzaamheden welke stof veroorzaken (bijv. bij het gebruik van glaspoeders is het dragen van een stofmasker niet verplicht, maar deze zijn wel in het atelier aanwezig. u bent zelf verantwoordelijk voor het wel of niet dragen van een stofmasker.

    Tenslotte

    Glasatelier Mozaineke zou dit reglement  liever niet nodig hebben. Echter, soms zijn duidelijke afspraken vooraf wenselijk: dat voorkomt irritaties over en weer achteraf. Zo veel als mogelijk en redelijk probeert Glasatelier Mozaineke er eerst met u naar ieders tevredenheid uit te komen.

    Een reglement kan nooit uitputtend zijn en overal in voorzien. Als zich gevallen voordoen waar dit reglement niet in voorziet, dan zal Glasatelier Mozaineke een gemotiveerde beslissing geven.

    Ik ga er echter van uit dat we het reglement niet, of niet vaak, hoeven te raadplegen.

    Ik wens u een hele leuke en gezellige workshop toe!

     
     
     
     
    E-mailen
    Instagram