glasatelier Mozaineke
 
Kleurrijke glaskunst

Workshopvoorwaarden en veiligheidsvoorschriften.

Inschrijving workshops.

Aanmelden

 • Aanmeldingen voor een workshop kunnen telefonisch/mondeling of via email (rechtstreeks of via de website van Glasatelier mozaineke) plaatsvinden.
 • Na bevestiging  en twee weken voor aanvang van de workshop dienen de kosten van de workshop betaald te zijn
 • Een aanmelding is pas definitief indien u de betaling heeft voldaan en u van glasatelier Mozaineke een bevestigings-email heeft gehad.


Annulering

 • Bij annulering  24 uur voor aanvang van de workshop,  vindt geen terugbetaling plaats:

 

 • Indien de annulering plaatsvindt binnen een week voor de aanvang van de workshop (indien u het gehele workshop-geld  heeft betaald,  krijgt u 50% van de workshopkosten van Glasatelier Mozaineke terug)
 • Bij annulering heeft u als inschrijver het recht een plaatsvervanger in uw plaats de workshop te laten volgen tegen het dan geldende workshoptarief. Dit dient u van tevoren wel aan Glasatelier Mozaineke door te geven. U blijft wel verantwoordelijk voor de betaling van het volledige workshop-geld voor de plaatsvervanger. U dient onderling de kosten te verrekenen.

Annulering van een workshop door glasatelier Mozaineke. 

 • Glasatelier Mozaineke heeft het recht om een workshop  te annuleren, bijvoorbeeld bij onverhoeds te weinig deelnemers of bij ziekte van de docent. Glasatelier Mozaineke communiceert dit zo spoedig mogelijk met u, bij te weinig deelnemers tenminste een week voor aanvang van de workshop. Als deelnemer krijgt u in dat geval het reeds betaalde workshopgeld terug, dan wel biedt Glasatelier Mozaineke u de  mogelijkheid op een andere workshopdatum in te schrijven.
 • Glasatelier Mozaineke is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van annulering van een workshop door Glasatelier Mozaineke.

 

Workshop gelden

 • Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW
 • Indien het gehele workshop-geld is betaald ontvangt u  per email, een betaalbewijs 
 • Glasatelier Mozaineke mag de workshop-gelden  tussentijds aanpassen. U betaalt echter altijd het bedrag dat op de website van Glasatelier Mozaineke vermeld was op het moment van uw aanbetaling.

  Veiligheidsvoorschriften

 1. Wanneer u een workshop volgt of in het atelier zelfstandig werkt is de keuze van uw kleding voor uw eigen verantwoordelijkheid. 
 2. Synthetische stoffen zijn brandgevaarlijk. Wijd vallende mouwen, kantjes of roesjes waaraan u kunt blijven haken vormen eveneens een gevaar. Voor uw eigen veiligheid is het dragen van een (veiligheids)bril niet verplicht tijdens het werken met glas maar deze zijn wel in het atelier aanwezig. U bent  zelf verantwoordelijk voor het wel of niet dragen van een veiligheidsbril.
 3. Bij werkzaamheden welke stof veroorzaken (bijv. bij het gebruik van glaspoeders is het dragen van een stofmasker niet verplicht, maar deze zijn wel in het atelier aanwezig. u bent zelf verantwoordelijk voor het wel of niet dragen van een stofmasker.

Tenslotte

Glasatelier Mozaineke zou dit reglement  liever niet nodig hebben. Echter, soms zijn duidelijke afspraken vooraf wenselijk: dat voorkomt irritaties over en weer achteraf. Zo veel als mogelijk en redelijk probeert Glasatelier Mozaineke er eerst met u naar ieders tevredenheid uit te komen.

Een reglement kan nooit uitputtend zijn en overal in voorzien. Als zich gevallen voordoen waar dit reglement niet in voorziet, dan zal Glasatelier Mozaineke een gemotiveerde beslissing geven.

Ik ga er echter van uit dat we het reglement niet, of niet vaak, hoeven te raadplegen.

Ik wens u een hele leuke en gezellige workshop toe!

 
 
 
 
E-mailen
Instagram